Zmieniamy się dla Was.

Realizujemy projekty, w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Jako specjaliści w naszej dziedzinie, oferujemy usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii, gazownictwa, ciepłownictwa i kogeneracji. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami mając na uwadze wspólne korzyści – Jesteśmy firmą przyjazną podwykonawcom !
Jako generalny wykonawca zapewniamy naszym klientom współpracę na wszystkich etapach realizacji – od pomysłu, doradztwa, przez pozyskanie dofinansowania i projektowania, aż do wykonania kompletnej inwestycji.
Zasoby

Posiadamy niezbędne zasoby do wykonywania naszej pracy: fachową wiedzę z zakresu efektywnych rozwiązań w energetyce, doświadczony, zgrany zespół, wykwalifikowanych kierowników projektu,  budowy, inżynierów,  oraz narzędzia pracy, gwarantujące wysoką jakość usług i satysfakcję klienta.

Mocne strony

Stosując nowoczesne technologie oraz analizując potrzeby dzisiejszego rynku, oferujemy Naszym klientom kompleksowe usługi. W naszej pracy łączymy wiele branż (elektryczna, budowlana, sanitarna, mechaniczna). Dzięki temu  jesteśmy pewni, że możemy sprostać również Twoim oczekiwaniom.

Kompetencje

Specjalizujemy się w realizacjach wielobranżowych projektów głównie dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz jednostek służby zdrowia. Nasze modernizacje obejmują sieci ciepłownicze, instalacje gazowe, fotowoltaiczne, kogenerację, wentylację, klimatyzację, systemy oświetleniowe. Całość uzupełnia systemem zarządzania energią.

MODERNIZACJE JAKICH OCZEKUJESZ.
Realizacja projektów wielobranżowych

Jako generalny wykonawca bierzemy odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny. Realizujemy każde zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  zachowaniem zasad zarządzania projektami ( PRINCE , PMI ). Dbamy aby każdy projekt był zoptymalizowany pod kątem harmonogramu, budżetu oraz doboru technologii. Najważniejszym czynnikiem jaki determinuje nasze działanie jest – zadowolenie Naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo i Efektywność Energetyczna

Dbamy, aby dostawy energii przebiegały przy możliwie jak najmniejszych stratach oraz by koszty z nią związane były jak najniższe. Zaproponowane przez Nas technologię są innowacyjne, bezpieczne i efektywne. Dzięki naszym działaniom, oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent.

Dowiedz się więcej
OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ.
TWÓJ SPOKÓJ.
Serwis

Naszym klientom zapewniamy wsparcie techniczne oraz merytoryczne. Konserwujemy wszelkie instalacje wewnętrzne klienta, prowadzimy badania kontrolne i okresowe, a także czynności ruchowe z ZE. Serwisujemy instalacje przez nas wykonane, jak również już wcześniej istniejące u naszych klientów. Zapewniamy ciągłość i wysoką jakość dostaw energii elektrycznej, krótki czas usuwania awarii oraz serwis systemów, instalacji i urządzeń energetycznych.

Dowiedz się więcej

Energia Elektryczna.

Systemy fotowoltaiczne

Jest to nowoczesna i innowacyjna forma
pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem
zjawiska fotoelektrycznego. Energia promieniowania
słonecznego występuje w przyrodzie powszechnie i
jest dostępna za darmo. Systemy fotowoltaiczne są
bezobsługowe, mogą być stosowane indywidualnie i
na skalę przemysłową oraz są przyjazne dla
środowiska, gdyż nie generują żadnych emisji w
trakcie eksploatacji.

Elektrownie wiatrowe

Dostarczają największą ilość energii elektrycznej w
Polsce, która pozyskiwana jest ze źródeł
odnawialnych. Przetwarzają energię wiatru na
energię elektryczną. Jednostką elementarną systemu
jest turbina wiatrowa o mocy od kilku W do
pojedynczych MW, w zależności od rozmiaru i
przeznaczenia turbiny.

Oświetlenie

Nowoczesne systemy oświetlenia pozwalają na
efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Poprzez
najwyższą z dostępnych na obecnym rynku źródeł światła
sprawność, technologia LED pozwala na niższe zużycie
energii elektrycznej. Diody LED nie nagrzewają się, nie
zawierają substancji szkodliwych dla środowiska, dzięki
czemu są w pełni biodegradowalne, a ich żywotność to
nawet 50000 h pracy (w tym czasie tradycyjną żarówkę
należałoby wymienić 30 razy). Są dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne
(wstrząsy, wibracje, pękanie) niż tradycyjne źródła światła.

Automatyka budynkowa

System automatyki i zarządzania budynkiem to zaawansowane rozwiązanie techniczne mające na celu efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie. Systemy BMS na bieżąco gromadzą, archiwizują i przetwarzają dane związane ze stanem konkretnych instalacji, a także sterują nimi w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Dzięki ciągłemu monitoringowy takich urządzeń jak centrale wentylacyjne, klimakonwektory, szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatu wody lodowej osoby odpowiedzialne za stan obiektu mogą być na bieżąco informowane o ewentualnych pojawiających się zdarzeniach (np. wzrost zużycia energii elektrycznej, spadek temperatury w pomieszczeniu, awaria klimakonwektora, włączenie systemu alarmowego).

Zasilanie awaryjne UPS

Są to systemy zapewniające zasilanie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z awarii systemowych, zaniku napięcia lub przerw konserwacyjnych. Poprzez sprawnie funkcjonujący system magazynowania energii elektrycznej, możliwe jest korzystanie z uprzednio zgromadzonej energii w stanach beznapięciowych. Energię elektryczną gromadzi się zazwyczaj w bateriach kondensatorowych. Zasilanie awaryjne w takiej postaci zapobiega uszkodzeniom urządzeń, gwarantuje ciągłość zasilania oraz chroni przed utratą bieżących, niezapisanych danych (np. w przypadku sieci komputerowych).

Energia Cieplna.

Kogeneracja i Trigeneracja

Kogeneracja opiera się na wytwarzaniu skojarzonym, tzn. na produkcji w jednym procesie energii elektrycznej i cieplnej. Jest to najbardziej efektywna metoda wytwarzania, szczególnie promowana w Unii Europejskiej. Skojarzenie tych dwóch procesów pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej nawet o 30 % aniżeli w przypadku tradycyjnej, rozdzielnej produkcji. W przypadku rozbudowania układu o możliwość wytwarzania energii chłodu mamy do czynienia z układem trigeneracyjnym. Stosuje się wówczas urządzenia chłodnicze (agregaty absorpcyjne), napędzane energią cieplną z agregatów kogeneracyjnych. Zaletą układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych jest oszczędność, efektywność energetyczna, a także znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

Klimatyzacja i wentylacja

Zapewnia komfort użytkowania w pomieszczeniach oraz warunki klimatyczne niezbędne dla eksploatacji urządzeń lub magazynowania towarów. Systemy wentylacji i klimatyzacji odpowiadają za takie czynnik jak: ilość tlenu w powietrzu, zawartość dwutlenku węgla, wilgotność i temperatura powietrza.

Pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła polega na wymuszeniu przepływu ciepła przeciwnie do jego naturalnego kierunku, tj. od temperatury niższej do wyższej. Wymuszony przebieg umożliwia zastosowanie sprężarki. Efektywność pompy ciepła zależy od różnicy temperatur górnego źródła ciepła (skraplacza) i dolnego źródła ciepła (parownika). Im mniejsza różnica, tym większa efektywność układu. Stosunek mocy grzewczej pompy do mocy pobieranej z sieci elektrycznej nazywany jest współczynnikiem efektywności pompy ciepła COP.

Termomodernizacja

Zapewniamy skuteczną poprawę termoizolacyjności budynków. Poprzez systemy dociepleń, wymianę lub modernizację systemów grzewczych, zmniejszamy zapotrzebowanie na ciepło w obiektach budowlanych. Dzięki temu, do ich ogrzewania potrzeba mniej energii cieplnej, co jest związane z realnymi oszczędnościami. Natomiast ich wyższa izolacyjność przekłada się n mniejsze straty termiczne budynku, co pozwala utrzymać w nim ciepło na dłużej.

Energia Gazowa.

Naszym klientom oferujemy usługi w zakresie gazociągów stalowych i sieci przesyłowych wysokiego ciśnienia, przyłączy gazowych dla odbiorców komunalnych i przemysłowych, a także sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia.

Zajmujemy się również stacjami i obiektami gazowymi, w tym stacjami redukcyjno – pomiarowymi, punktami pomiarowymi i węzłami rozdzielczymi.

Wykonujemy także szereg prac na funkcjonujących już obiektach gazowych, np. włączenia nowych gazociągów do czynnych sieci gazowych, jednostronne i dwustronne zamykanie przepływu gazu oraz tworzenie obejść (by-pass) za pomocą technik hermetycznych.

Oferujemy kompleksowe instalacje czynnej ochrony antykorozyjnej, dzięki czemu żywotność naszych gazociągów pozwala na ich dłuższą i bardziej efektywną eksploatację.

Nasze Wartości.

  • SATYSFAKCJA KLIENTA

  • RENTOWNY WZROST FIRMY

  • KREATYWNOŚĆ

  • PROFESJONALIZM

  • CIĄGŁE DOSKONALENIE SIEBIE I INNYCH

  • SKUTECZNOŚĆ

  • ENTUZJAZM

  • DOCIERANIE DO PRAWDY

Zaufali nam.

Skontaktuj się z nami.

Top Energy S.A. Sp. K.
NIP 5213772462 REGON 366825412
mail: biuro@topenergy.com.pl
tel/fax: 22 730 03 31/ wew. 22

Siedziba Główna:

ul. Jaworskiego 4
05-090 Raszyn